1Мемуари до історії південної Русі:Вип.2 (Перша половина XVIIст.)/за ред. В. Антоновича. - 2006