1Мочерний С.В Економічний енциклопедичний словник : У 2-х т. Т.1/С.В Мочерний. - 2005