1Рильський М. Вибрані твори : У 2-х т.Т.1 /М. Рильський. - 2005