1Пенсійне забезпечення // Праця і зарплата, 2008. т.№21.-С.22