1Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні та спеціальни збори, та інвалідності, звільнених з військової служби (зборів) осіб: Постанова., 28.05.08 №499 // Урядовий кур'єр, 2008. т.4 черв. (№101) .-С.15-16