1Баранов В. Духовний імператив Іавана Дзюби/В. Баранов // Київ, 2006. т.№7-8.-С.2-6