1Качан Л. Нова генугода: забов'язання та гарантії/Л. Качан // Людина і праця, 2008. т.№5.-С.3-6