1Семерня В. Образ любові в новелі "Три зозулі з поклоном"/В. Семерня // Українська мова та література, 2008. т.№20.-С.26-27