1Бабій В. Інтимне життя давньоруських князів/В. Бабій // Київ, 2006. т.№7-8.-С.147-167