1Качан Л. Стан і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи/Л. Качан, В. Лесин // Людина і праця, 2008. т.№5.-С.7-9