1Кожоляко Г. Магічність буковинської маланки: традиції та сучасність/Г. Кожоляко // Народна творчість та етнографія, 2008. т.№1.-С.98-106