1Кокуленко Б. Мистецтво танцю у творчості Т.Г.Шевченка/Б. Кокуленко // Народна творчість та етнографія, 2008. т.№1.-С.15-23