1Верговська М. Комори українського Полісся та Надніпрянщини/М. Верговська // Народна творчість та етнографія, 2008