1Олійник Б. Вибрані твори: у 2-х т. Т. 1/Б. Олійник. - 2005