1Франчук В. Соціальний захист інвалідів, одиноких громадян та членів сїм'ї ветеранів війни/В. Франчук // Праця і зарплата, 2006. т.№32.-С.4