1Язвінська О. Ступенева освіта в Україні- відродження традицій/О. Язвінська // Науковий світ, 2006. т.№8.-С.2-3,10-11