1Гундорова Т. Невідомий Іван Франко:Грані ізмарагду/Т. Гундорова. - 2006