1Решетова С. З Україною в серці живу/С. Решетова // Вперед, 2006. т.23-24 серпня .-С.2