1Економіка України за січень- квітень 2008 року // Урядовий кур'єр, 2008. т.23 трав. (№93) .-С.5