1Гриневич В. Іван Багряний- митець і особистість/В. Гриневич // Українська література в загальноосвітній школі, 2008. т.№5.-С.8-11