1Карагодов-Булгаков І. Розвиток заповідної справи до Євростандартів/І. Карагодов-Булгаков // Наш край, 2006. т.№11 .-С.4