1Утвореня держави- головне досягнення нашего народу // Вперед, 2006. т.22 серпня .-С.2