1Україна на зламі тисячоліть: Історичний екскурс, проблеми,тенденції та перспективи. - 2000