1Науменко Н. Ліричні портрети Катерини Білокур/Н. Науменко // Українська мова й література, 2008. т.№4.-С.59-72