1Закон України "Про планування і забудову територій". - 2000