1Плужна Н. Основні показники рівня життя населення/Н. Плужна , О. Христенко // Праця і зарплата, 2006. т.№31.-С.2