1Прощаков в. Молодь на ринку праці/в. Прощаков // Праця і зарплата, 2006. т.№31.-С.4-5