1Музиченко В. Умови оплати праці медичних працівників та працівників культури/В. Музиченко // Праця і зарплата, 2006. т.№31.-С.11