1Безотечевський В. Вплив радіації на життєдіяльність людини/В. Безотечевський // Безпека життєдіяльності, 2008. т.№3-4.-С.44-45