1Узбек О.А. Василь Каразін з роду Караджі/О.А. Узбек. - 2002