1Калько Н. Про державну допомогоу дітям/Н. Калько // Праця і зарплата, 2006. т.№31.-С.15