1Удотова Л.Ф. Соціальна статистика/Л.Ф. Удотова. - 2002