1Латік В. Основні показники рівня життя населення/В. Латік // Праця і зарплата, 2008. т.№18.-С.2