1Руденко О. Почесно стати почесним/О. Руденко // Донеччина, 2008. т.16 трав. (№33) .-С.2