1Підлужна Н. Індекси для проведення індексації грошових доходів населення/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2008. т.№18.-С.11