1Україна-Росія: попереду предметна робота // Урядовий кур'єр, 2006. т.17 серпня .-С.1-2