1Федулова Л. Інституційно- фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності/Л. Федулова // Фінанси України, 2007. т.№12.-С.3-16