1Рядно О. Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України/О. Рядно // Фінанси України, 2007. т.№12.-С.106-114