1Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні/В. Кафарський // Право України, 2008. т.№4.-С.13-20