1Про збільшення розміру та кількості державних стипендій окремим категоріям громадян: Указ., 11.04.08 №327 // Орієнтир, 2008. т.№12.-С.17