1Про схваення Основних напрямів реалізації державної політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом: Постанова., 19.03.08 №226 // Орієнтир, 2008. т.№11.-С.10-11