1Ціко І. Генрік Ібсен "Ляльковий дім"/І. Ціко // Всесвітня література, 2008. т.№4.-С.45-48