1Жулинський М. Духовний провідник України, або чим трепетав дух Олеся Гончара?/М. Жулинський // Урядовий кур'єр, 2008. т.23 квіт. (№76) .-С.17