1Мемуари до історії південної Русі.Вип.1/з рос. Т. Завгородньої. - 2005