1Невгамовний біль 1932-1933. Історичні дослідження, нариси, свідчення, спогади, документи/С. Бледнов. - 2007