1Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності/ В.В. Дурлинця. - 2005