1Стамеров К. Нариси з історії костюмів/К. Стамеров. - 2007