1Остаповець Т. Тих днів не змовкне слава...: сценарій/Т. Остаповець // Позакласний час, 2008. т.№4.-С.25-28