1Горобчук Т.Т. Мікроекономіка/Т.Т. Горобчук. - 2004