1Тихонова Е. Будьте здоровы!/Е. Тихонова // Вперед, 2008. т.19 квіт. (№44) .-С.4